ระบบฐานข้อมูลผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  ใช้ Chrome ในการเปิดระบบรายงาน ร.36 ห้ามใช้ Fiirefox    สุนัขกัดต้องรีบแก้ ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด   อย่าลืม...วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดให้ตรงตามกำหนดนัดทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจตายได้   ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตแล้ว 18 ราย ปี 2562 พบผู้เสียชีวิต 3 ราย ปี 2563 พบผู้เสียชีวิต 3 ราย มีเด็กตายเนื่องจากถูกกัดแล้วไม่บอกผู้ปกครอง ทุกรายสาเหตุการตายเนื่องจาก "ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"  พบสัตว์สงสัยเป็นพิษสุนัขบ้าให้ส่งตรวจที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านโดยส่งทั้งตัว "ห้ามตัดหัวเด็ดขาด"   28 กันยายนของทุกปี คือ วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day : WRD) นำสุนัขไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะ  การให้วัคซีนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
กรณีผู้สัมผัสโรคที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีคุณภาพมาแล้วครบชุด หรือ อย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป เมื่อถูกกัดซ้ำไม่ต้องฉีด RIG และฉีดวัคซีนกระตุ้นก็เพียงพอ
คำขวัญ : วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก
คำขวัญวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกปี ( World Rabies Day ) "ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"
การสัมผัสที่ไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า
หากคุณเพียงถูกต้องตัวสัตว์ ป้อนน้ำ ป้อนอาหาร ถูกเลีย สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ โดยผิวหนังไม่มีแผนหรือรอยถลอก แบบนี้ไม่ติดโรค ไม่ต้องฉีดวัคซีน เพียงล้างมือหรืออวัยวะส่วนที่สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ก็เพียงพอ
ประกาศ
ขอปิดปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 ถึง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น.
จึงขอความร่วมมืองดใช้ระบบในวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศ
หากทำการปิด case โดยเลือกสาเหตุสาเหตุการปิด case เป็น
"ฉีดวัคซีนไม่ครบตามมาตรฐาน หรือ ฉีดเท่ากับ/น้อยกว่า 3 เข็ม"
แล้วไม่มีสาเหตุย่อยให้เลือก ให้ทำการกด Ctrl+F5